Home Mặt hoa đột biến khác

Mặt hoa đột biến khác

Phi điệp lá phát tài, lá sọc Số Đỏ 5 tỉ

Một chậu lan phi điệp lá phát tài, lá sọc đột biến ở vùng Ma Bó (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) vừa được bán cho đại gia đất Cảng với giá...

BÀI PHỔ BIẾN